Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Menyl

Funktioner

 • Inledning
  Ett intelligent system kan så mycket mer än ett traditionellt system. Vinster uppstår direkt vid inköp av anläggningen eftersom man får så mycket mer för samma kostnad. Ett exempel på en intelligent funktion kan vara att ventilationen och värmen sänks när ingen befinner sig i fastigheten.
 • Komfort
  Komforten som det intelligenta systemet för med sig är trevlig och bekväm för användaren. Det skall vara smidigt och enkelt att styra funktioner i en fastighet.
 • Trygghet
  En intelligent installation kan bli tryggare genom de funktioner som systemet erbjuder.Det är skönt att veta att man blir meddelad om något fel inträffar i fastigheten. Det kan gälla läckage, inbrott eller brand med mera.
 • Säkerhetsfunktioner
  Det intelligenta systemet kan t.ex.ta hand om brandvarning via siréner. Skulle brand uppstå då man är borta skickas larmet vidare till en telefon.
 • Säkerhet
  Det intelligenta styrsystemet kan lätt utökas med larmfunktioner för hela fastigheten. Systemet använder sig av de rörelsedetektorer, magnetkontakter i dörrar och övriga sensorer som kan finnas i byggnaden.
 • Besparing
  Den vanligaste och enklaste funktionen för att spara energi är att använda sig av en rörelsevakt som släcker glömd belysning. I rum kan man, med hjälp av rörelsevakt, detektera närvaro och på så sätt endast låta belysning, värme och ventilation vara aktivt då någon vistas där.
 •