Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Ljusplanering

Ljusplanering, Ljusanvändning


Att ljusplanera och ta hänsyn till användandet av ljus innebär utformning av människans visuella miljö. God belysning skapar optimala förutsättningar för intryck. Den möjliggör effektivt arbete och säker orientering; den förmedlar välbefinnande och estetiska upplevelser.
Att åstadkomma en belysning som uppfyller alla normer är inget konststycke. En enbart kvantitativ planering tar emellertid inte hänsyn till användarnas och betraktarnas komplexa och subjektiva intryck. En kvalitativ ljusplanering tar dessutom med intryck och arkitekturens utformning i sina överväganden. Följande tankegångar och grundregler för ljus¬planering har sedan många år bekräftats i vårt arbete:
Ljus är arkitekturens "fjärde dimension": Ljus definierar rummen, gör dem synliga, låter dem upplevas.

Själva ljusstrålningen är osynlig. Ljus är alltså ett medium, som inte är synligt men som gör saker synliga.

Tillsammans med ljus måste skuggor, mörker och kontrast finnas för att utrymmen och objekts kall kunna upplevas.
För att få ett mörkt rum att definieras behövs många ljuskällor, kanske till och med flera än vad som behövs för att få det jämnt belyst.
Synen är det viktigaste sinnet för uppfattning, viktigare än lukt, smak, hörsel och känsel.
Kvalitet på uppfattningen och kvalitet på synintrycket är resultatet av god belysning.
Ett kriterium på bra belysning är synkomfort, vilket innebär ljus som inte orsakar direkt- eller indirekt bländning.

Ljus på vertikala ytor är oftast viktigare för synintrycket än ljus på horisontella ytor.

Allmänljus, accentljus och dekorativt ljus- är grunden till hur en belysning principiellt skall vara uppbyggd.

Armaturen är ett ljusinstrument, ett ljusverktyg för en speciell användning och inte ett estetiskt föremål.

Den som skall belysa ett rum, måste tänka på ljuskvaliteten och inte bara på vackra former.

 

© Intelli-house