Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Artikel

Uplights


I rum med högt till tak, och framförallt vid tex ryggåstak, ger en uplight en behaglig och bra belysning. Genom att låta ljuset studsa i taket (med fördel ljust tak) sprids det sedan över en stor rumsyta med diffusa kontraster.

Det finns många typer av uplights och även kombinationer som belyser både uppåt och neråt.

Exempel
Detta är en armatur från Zero som både fungerar som uplight och downlight. Det matta glaset medför att mer ljus går uppåt än neråt.

© Intelli-house