Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Artikel

Modernt när det gäller tryckknappar, uttag och belysning

Artikel ur

2006

Kraven på moderna elinstallationer i hem och arbetsplatser har ändrats väsentligt. Mer och mer omsorg ägnas åt säkerhet, användarvänlighet och möjlighet till flexibel användning. Möjligheterna till att skapa ett speciellt uttryckssätt på elinstallationen har ökat under de senaste åren.

Det är den tekniska utvecklingen och producenter av elmateriel som har bidragit till detta, vilket ger bra möjligheter för dem som är delaktiga i brukandet av fastigheten. Här finns också god potential för fastighetsägare att skapa attraktiva och estetiska lokaler som uppskattas av hyresgästerna/brukarna. Den synliga delen av elinstallationen kan med belysning, tryckknappar och uttag användas till att förhöja uttrycket och utstrålningen i fastigheten. Med rätt planering och lite extra i kostnad för eventuell design kan fastighetens charm förhöjas. Det är bra om hänsyn tas till detta när projektering av fastigheten startar. Oavsett om det är för moderna kontorsfastigheter, äldre eller nyproducerade hus har man mycket att välja på när det gäller utseende, design och upplevelse. I en äldre fastighet kan man så gott som alltid komplettera och göra ändringar men det kanske inte alltid är så smidigt.

Fortsättning nästa sida >>>

© Intelli-house