Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Artikel

Smarta flexibla installationssystem som förenklar nyinstallation, komplettering och förändring av installationen

Artikel ur

2006

Nu för tiden förväntas elektriska installationer vara mer flexibla, ekonomiskt effektiva och användarvänliga. Exempelvis har de ökade kraven på möjlighet till snabba omorganisationer gjort att el- och teleanläggningen med kraft, belysning, tele/data m.m. snabbt, smidigt och kostnadseffektivt måste anpassas.

Det har under en tid funnits bra installationssystem för kraft, belysning, tele, data m.m. Dessa är beprövade och fungerar bra.
I många fall verkar det vara dyrt att satsa på en dynamisk och smidig lösning. Men det visar sig att ofta sker det kompletteringar och då är den extra kostnaden intjänad.
Det gör att de är lämpligt att i ett tidig skede se över framtidens eventuella behov.
Om man tittar tillbaka på tidigare anläggningar så var inte kraven på möjlighet till dynamisk omorganisation då så stora. Man byggde ofta platsbyggda och sammansatta lösningar med elinstallationer där maskinerna fick separata ledningar förlagda.

En välplanerad installation med lednings- och apparatbärare kan minska kostnaderna flera gånger vid komplettering eller ändring.

Strömskenor
För att på ett smidigt sätt distribuera kraft för belysning är det lämpligt att använda strömskenor. Till dessa ansluts strömavtagare som sedan kan flyttas smidigt med några handgrepp utmed skenan. Detta förekommer i lokaler där man smidigt vill ändra spotlightbelysning. Detta är vanligt i butiker, konferensrum, utställningar, belysning vid anslagstavlor och vid punktbelysning av föremål t.ex. tavlor. Systemet ger en frihet och smidighet vid komplettering och om man önskar demontera strömavtagare.

Kanalskenfördelningar
Kanalskenfördelningar är vanligast i industri- och produktionsmiljö där behovet av flexibilitet är framträdande. Kravet på flexibilitet är svårt att avstå ifrån eftersom det ofta förekommer förändringar i anläggningarna.


Fortsättning nästa sida >>>

© Intelli-house