Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support
Artikel

Tele/datanät i moderna fastigheter

Artikel ur

2006

Många beställare har föreskrivit eller handlat upp datanät i Kategori 6/klass E och i själva verket inte fått det eftersom det hittills bara funnits en förmodad standard.

Under lång tid har kategori 5/Klass D regerat som standard för datanät. Det är ett relativt bra nät som erbjuder 100 Megabit/s i halvduplex och 1 Gigabit/s i fullduplex. 100 Megabit/s är fullt tillräckligt för normal datakommunikation vid allmänt före-kommande datorarbete. 1 Gigabit/s är lämpligt vid mer krävande grafiskt datorarbete. Denna kapacitet lämpar sig väl för fas-tighetsnätens stamnät.

Nu är standarden för kategori 6/länklass E klar i samtliga standardiseringsorgan och produkterna finns på marknaden. Standarden som börjar få fotfäste och erbjuder bättre säkerhetsmarginal för kritiska applikationer och 10 Gigabit*).

I beskrivningshandlingar har det tidigare förekommit krav på att datanät skall vara installerat enligt Kategori 6 eller Länkklass E. De som har beställt arbeten med denna typ av utrustning föreskriven har inte fått vad de har förväntat sig få. I flera fall är det troligtvis beteckningen kategori 5e som har inbjudit till förväxling. Kategori 5e är en förbättring av kategori 5 och har inget med klass E att göra. Kategori 5e har nu också ersatts av Kategori 5.

När det nu gäller kategori 6/Klass E är det vikigt att ta hänsyn till de komponenter som skall installeras. Antingen väl-jer man från flera leverantörer och testar denna eller så väljer man alla produkterna så att de är anpassade för varandra, till exempel samma fabrikat.

Skärmat vs oskärmat
Spänningsnivåer i datanät är något man måste ta på största allvar. Alla elektriska ledare som leder ström omger sig av ett elektromagnetiskt fält. Detta ger i sin tur en oönskad påverkan med onyttiga och eventuellt skadliga störningar.
I större installationer där många kablar ligger i samma kanal eller kabelstege bör man överväga en skärmad lösning.
Om oskärmade kablar och uttag används kan nätverket fungera men prestanda och funktion kan bli nedsatt och överföringen kan upplevas som långsam. Detta beror på upprepade omsändningar eftersom signalerna blir förvrängda.

I ett skärmat datanät är det viktigt att alla skärmar ansluts till skärmad jord och att god potentialutjämning utförs. Installerar man datanät som omfattar flera fastigheter bör man vara extra försiktig och det rekommenderas att förbindelsen utgörs av fiberoptisk kabel som isolerar fastigheterna från varandra.

Ett skärmat datanätverk, förkortat STP, ger bra skydd mot utifrån kommande störningar exempelvis inom industri etc.
I många fall fungerar oskärmade datanät; UTP, bra i normalfallet. Det är viktigt att tänka på att utrustningen som används skall vara anpassad för skärmat utförande.


Fortsättning nästa sida >>>

© Intelli-house