Data / Tele
Hem / Villa
Home Entertainment
Telefoni
Ingen info ännu
Installation
Support

Utforska mer om smart boende...

Lär dig mer om intelligenta system i villa och fastighet. Få inspiration och idéer om vad just Du kan göra med din fastighet.

En fastighet innehåller idag alltmer teknik som gör det möjligt att styra såväl uppvärmning, belysning som larm. Intelli-house.net är tänkt som en samlingspunkt för information om aktuella tekniker och utvecklingen av ny sådan inom området intelligenta fastigheter och villor.

Intelli-house.net vänder sig till privatpersoner, företag och konsumenter, beslutsfattare, installatörer, producenter etc., kort sagt ALLA.

Internetplatsen är till för Dig och för att Du skall få god och i möjligaste mån opartisk information. Vi tror nämnligen att just opartisk information utgör en stor potential och att det blir allt viktigare i dagens samhälle.

 

Då Intelli-house.net vänder sig till professionella såväl som slutanvändare eller de som är intresserad av att kanske införa modern teknik i sitt boende kan informationen ibland bli för enkel eller för svår. Se det som en utmaning. För den som redan kan tekniken kan det kanske istället vara fördel att studera den lättfattliga informationen för att senare kunna förmedla tekniken på ett bra sätt.